Ons team

Karl Ruts – Bestuurder

Karl was gehuwd met Kristine die hem drie prachtige kinderen heeft geschonken en in wie hij haar nog elke dag ziet voortleven. 

Als jurist en financieel expert staat hij verder van de medische wereld dan de andere bestuursleden maar vanuit zijn eigen invalshoek tracht hij de werking van de VZW ook zoveel mogelijk te ondersteunen. 

Zijn leven met Kristine en de wijze waarop zij integratieve oncologie dagelijks wist toe te passen om haar levenskwaliteit te verbeteren en te verlengen, blijft voor hem een grote motivatie en inspiratie om dat inzicht mee te blijven uitdragen. De VZW is voor hem niet alleen een manier om haar herinnering mee levend te houden maar hij hoopt vooral dat het een vruchtbare voedingsbodem zal vormen waardoor talloze anderen ook in de toekomst zullen mee geholpen worden.