Legal informatie

Privacybeleid

K.R. Integratieve Oncologie VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is belangrijk voor ons. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens vzw K.R. Integratieve Oncologie van u verzamelt, en hoe we die gegevens gebruiken. Wij raden u ook aan om dit document regelmatig te raadplegen, wij zullen dit aanpassen in functie van wijzigingen in de uitvoering van onze opdrachten en in functie van wijzigingen in de wetgeving.

K.R. Integratieve Oncologie is een vereniging met als doel (ex)kankerpatiënten te motiveren tot gezond leven, bewegen en verantwoord sporten, leefstijlaanpassingen en in het bijzonder een inspirerende en duurzame band te creëren tussen de (ex)kankerpatiënten, familie en hun naasten.

De vereniging beoogt hiermee tevens een bijdrage te leveren aan het stimuleren van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek om lange termijnresultaten na een kankerbehandeling te verbeteren en het overtuigen van de overheid om er meer inspanningen voor te leveren op basis van een breder maatschappelijk draagvlak.

Om het  doel te bereiken organiseert de vzw retraites in het buitenland, workshops ter bevordering van een gezonde levensstijl alsook deelname aan sportieve evenementen voor (ex)kankerpatiënten.

Contactgegevens: info@kr-integratieveoncologie.be

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

K.R. Integratieve Oncologie VZW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Door het doorgeven of invullen van hun gegevens, verstrekken de gebruikers toelating aan deze applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden aan informatievragen, prijsaanvragen of ieder soort vraag.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

K.R. Integratieve Oncologie streeft ernaar de wettelijke bepalingen in verband met de auteursrechten en het portretrecht maximaal te respecteren. Indien u meent dat uw portretrecht geschonden werd, gelieve             contact op te nemen met https://kr-integratieveoncologie.be

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kr-integratieveoncologie.be, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

K.R. Integratieve Oncologie VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten af te leveren.
 • K.R. Integratieve Oncologie VZW analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

K.R. Integratieve Oncologie VZW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van K.R. Integratieve Oncologie VZW) tussen zit.

5. Bewaartijd

K.R. Integratieve Oncologie VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens > 7 Jaar > Om onze diensten correct te kunnen aanleveren/aanbieden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

K.R. Integratieve Oncologie VZW verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

“Vertrouwelijke verwerking” betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 8 december 1992.

Conform de GDPR wetgeving beschikt K.R. Integratieve Oncologie VZW  over volgende documenten en procedures:

 • Privacybeleid en -verklaring
 • Register voor dataverwerking
 • Procedures voor recht op inzage en kopie, recht op aanpassing (rectification), recht op vergetelheid (verwijderen van gegevens), recht op intrekken toestemming (bij toestemming als rechtsgrond)
 • Procedure melding datalek

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

K.R. Integratieve Oncologie VZW gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. K.R. Integratieve Oncologie VZW gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door K.R. Integratieve Oncologie VZW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kr-integratieveoncologie.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

K.R. Integratieve Oncologie VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kr-integratieveoncologie.be.

K.R. Integratieve Oncologie VZW neemt als organisatie volgende technische om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Security updates van software & server.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.


K.R. Integratieve Oncologie VZW  neemt als organisatie volgende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens K.R. Integratieve Oncologie VZW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • we informeren onze medewerkers en vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

10. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

11. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!