Integratieve oncologie

Wat is integratieve oncologie?

Integratieve oncologie is een op de patiënt gerichte, wetenschappelijk onderbouwde vorm van kankerzorg waarbij naast klassieke kankerbehandelingen gebruik wordt gemaakt van leefstijlaanpassingen en complementaire therapieën. Integratieve oncologie heeft als doel de behandeling te ondersteunen, nevenwerkingen te verzachten, het welzijn en de overleving te verbeteren en om mensen in staat te stellen kanker te voorkomen en actief deel te nemen voor, tijdens en na de behandeling van kanker (Society of Integrative Onolology, Lyman, JCO 2018)

Waarom is een gezonde levensstijl belangrijk in de context van kanker

Interview met Twiggy Verbeeck en Prof. dr. Ann Smeets